รางวัลและเกียรติคุณของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ปี พ.ศ. 2560-2561
BME Awards and Honor

รางวัลและเกียรติคุณของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ปี พ.ศ. 2559-2560
ที่อยู่:

อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) ชั้น 7

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะวิศกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120


ติดต่อ:

อีเมล
โทร: 026495000 ต่อ 27062

Address:
  • Electrical Engineering R&D Building (Building G), floor 7

  • Department of Biomedical Engineering, Srinakharinwirot University
  • 63 Moo 7, Ongkharak,
  • Nakhon Nayok, 26120
Contacts:

Email
Tel: +66 026495000 Ext. 27062

 Free Web Page  Builder Software

Built with Mobirise ‌

Free Web Site Designing Software