ทำเนียบศิษย์เก่าวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณาจารย์พบปะสังสรรค์กับศิษย์เก่าวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว รุ่น 1 (BME SWU #1) 
วิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว รุ่น 2     BME SWU #2 
วิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว รุ่น 3     BME SWU #3 
วิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว รุ่น 4     BME SWU #4
วิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว รุ่น 5     BME SWU #5 
วิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว รุ่น 6     BME SWU #6 
วิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว รุ่น 7     BME SWU #7 
ที่อยู่:

อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) ชั้น 7

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะวิศกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120


ติดต่อ:

อีเมล
โทร: 026495000 ต่อ 27062

Address:
  • Electrical Engineering R&D Building (Building G), floor 7

  • Department of Biomedical Engineering, Srinakharinwirot University
  • 63 Moo 7, Ongkharak,
  • Nakhon Nayok, 26120
Contacts:

Email
Tel: +66 026495000 Ext. 27062

วิศวกรรมชีวการแพทย์ มศว รุ่น 1 (BME SWU #1) 

Free AI Website Builder